Start
  GHT Ytbehandling/ Blästring
  Om GHT
  Fordon
  Referenser
  Tjänster
  Bilder
  Nyheter
  Till salu mer bilder finns under kategorin bilder
  Kontakta oss

Vi samarbetar med Polisen och VägverketGuleskärsverken AB startades 1979 och har genom åren sysselsatt som mest 15 anställda. Idag har vi 8 man i sysselsättning på Guleskärsverken.

Arbetsområdet sträcker sig över hela västkusten inklusive Norge.

Guleskärsverken har en varierande kundstock - allt ifrån fartygsägare till entreprenörer och byggföretag. Stora kunder är bogserbåtsföretag och färjerederier. Fiskebåtar är naturligtvis en kundkategori som anlitar oss också. Företaget ligger mycket bra till vid kajen i Kungshamn och vi disponerar cirka nittio meter kaj. Till vår hjälp har vi en tjugotre tons kran som gör att vi kan lyfta upp båtarna på kajen och arbeta därifrån också. Reparera pråmar som kör storsten och makadam som sliter mycket på däck och skrov är andra uppdrag som vi har haft vid ett flertal tillfällen under åren. Vi byter också motorer i båtar och fartyg med allt det jobb det innebär, med kabeldragning och så vidare. Stor vana på hydraulkonstruktioner. Specialister på svetsning i . Licensierade specialister på alla typer av svetsarbeten, Tig, Mig, aluminium och rostfritt. Även skärande jobb. Även om vi ofta gör reparationsarbeten så åtar vi oss också att bygga om båtar och färjor. Flytbryggor och dess stålkonstruktioner är också en produkt vi tillverkar. Både företag från Sverige och Norge är välkomna med förfrågningar.
GHT Guleskärsverken har nu förflyttas till Hogenäs industriområde där vi driver vår verksamhet.
Copyright © 2009 GHT Specialtransporter & Guleskärsverken

Upplevs bäst med Internet Explorer 7 och upplösningen 1024x768px eller högre.
Sidan är skapad av Kimsoft Media
Denna sida innehåller Cookies.